ADULTS
  • Preparació per a exàmens oficials

Si vols preparar-te per als exàmens oficials, aquest és el teu centre.


  • Conversation practice

Vols expressar-te amb soltesa en anglès? Vols entendre sense problemes el que diuen els nadius? Llavors aquest curs és per a tu.

El curs "Speaking and Listening" està dissenyat per interactuar en anglès de forma natural, segons el mètode de l'immersió lingüística. En aquest curs establim els temes d'interès i començem a parlar.


  • Business English

El curs especialitzat "Business English" està dissenyat per ajudar a professionals en l'àmbit dels negocis a aconseguir soltesa en la comunicació en anglès. El temari inclou temes com negociació, lideratge, gerència, habilitats comunicatives per telèfon o Skype, i molt més.


  • Specialized English (per a professionals: enginyers, comercials, etc.)

El curs "Specialized English" està dirigit a professionals de diversos àmbits, com ara enginyeria, química, hostaleria, comerç, etc. L'enfocament és terminològic, amb un repàs de la gramàtica.


  • Classes particulars per a adults

Les classes particulars permeten que el professor fixi tota la seva atenció en un alumne. Naturalment, això ajuda a que l'alumne avanci en el seu aprenentatge molt més ràpid. D'altra banda, les classes particulars permeten personalitzar el curs i l'horari.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING